BLOG

Handlowiec – ekspert, którego poszukują pracodawcy

Kim jest dzisiaj ten najchętniej poszukiwany przez rekruterów i pracodawców kandydat?

Myśląc o zawodzie przyszłości, można przypuszczać z dużą dozą pewności, że większość odpowie, iż chodzi o specjalistów z branży IT – Programistów, UX Designer’ów, Grafików, Testerów i innych, jednak z ostatniego raportu Grupy Pracuj [1] okazuje się, że niezupełnie.

Kim zatem jest ten najchętniej poszukiwany przez rekruterów i pracodawców kandydat?

Z raportu wynika, że kolejny rok z rzędu specjaliści ds. handlu i sprzedaży byli w czołówce najczęściej poszukiwanych ekspertów. Co ciekawe mimo zawirowań związanych z pandemią oraz sytuacją geopolityczną, zapotrzebowanie na handlowców zmalało nieznacznie. W 2022 roku ogłoszenia na stanowiska handlowe stanowiły 25% wszystkich ofert na portalu pracuj.pl, a rok wcześniej 27%.

Nie dziwi więc fakt, że pracodawcy prześcigają się ze sobą, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów. Ponieważ dobry handlowiec – to osoba, która stoi za finansowym i wizerunkowym sukcesem każdej firmy.

Kim jest oraz czym zajmuje się przedstawiciel handlowy?

Najogólniej mówiąc przedstawiciel handlowy to „wizytówka firmy”. Jest to osoba, która reprezentuje firmę w kontaktach z klientami. Zazwyczaj jest to praca w terenie, rzadko w firmowym biurze. Często wiąże się to z pokonywaniem dużych dystansów między klientami. Z reguły handlowcy odpowiedzialni są za sprzedaż na terenie jednego lub kilku województw. Dlatego nie jest to praca dla każdego, trzeba być gotowym na pokonywanie wielu kilometrów oraz pracę z samochodu.

Zakres obowiązku na tym stanowisku jest bardzo zróżnicowany w zależności od branży w jakiej działa firma. Jednak wiele obowiązków będzie wspólnych niezależnie od dziedziny w jakiej działa przedsiębiorstwo. Możemy wyszczególnić tutaj:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych relacji
 • Realizacja planów sprzedażowych
 • Negocjowanie warunków oraz podpisywanie ofert
 • Promowanie produktów i dbanie o pozytywny wizerunek firmy
 • Monitorowanie działań konkurencji

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry handlowiec?

Pewne umiejętności nabywamy w procesie nauki, poprzez szkolenia, staże czy doświadczenie zawodowe. Są to tak zwane kompetencje twarde, można je określić jako „zaplecze techniczne”. Są mierzalne i można ocenić jak dobrze dana kompetencja została przyswojona. W przypadku handlowca będą to między innymi: prawo jazdy, techniki sprzedaży, umiejętność obsługi sprzętów biurowych, znajomości pakietu Microsoft Office.

Kluczowe w pracy specjalisty ds. sprzedaży będą kompetencje miękkie, które również nabywamy w czasie edukacji, ale są one uzupełnione przez nasze predyspozycje osobowościowe oraz cechy psychofizyczne. Najlepsi handlowcy posiadają pewne wrodzone cechy, które sprawiają, że osiągają spektakularne wyniki. Można wyszczególnić kilka newralgicznych umiejętności:

Inteligencja emocjonalna – jest niezmiernie trudna do określenia. Definiowana jest jako zbiór pewnych cech osobowościowych, kompetencji osobistych człowieka, które pomagają w rozumieniu własnych stanów emocjonalnych oraz innych osób, ale także jest to zdolność wykorzystywania własnych emocji i radzenie sobie z emocjami innych [2]. Daniel Goleman, wybitny psycholog zajmujący się tym zagadnieniem, w swojej książce określa ją jako: „zestaw […] obejmujący takie talenty jak zdolność motywacji i wytrwałości w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność panowania nad popędami i odłożenia na później ich zaspokojenia, regulowania nastroju i niepoddawania się zmartwieniom upośledzającym zdolność myślenia, wczuwania się w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przyszłość” [3]. Salovey rozciągnęła definicję inteligencji emocjonalnej do zdolności, które przejawiają się w pięciu dziedzinach:

 1. Znajomość własnych emocji – samoświadomość w kontekście rozpoznawania uczuć w chwili, kiedy nas ogarniają.
 2. Kierowanie emocjami – panowanie nad emocjami, w ten sposób, aby byłe one adekwatne do sytuacji jest to zdolność, która opiera się na samoświadomości
 3. Zdolność motywowania się – podporządkowanie emocji obranym celom jest kluczowe dla koncentracji uwagi, samomotywacji oraz opanowania i pracy twórczej. Umiejętność odkładania w czasie zaspokajania popędów jest podstawą wielkich osiągnięć.
 4. Rozpoznawanie emocji u innych – osoby empatyczne potrafią odczytać subtelne sygnały innych wskazujące czego chcą i czego potrzebują.
 5. Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi – są to umiejętności, które zapewniają popularność, skuteczność w stosunkach interpersonalnych oraz zdolności zapewniające pełnienie ról przywódczych [4].

Umiejętności interpersonalne – można zdefiniować je jako umiejętności przekazywania w jasny i prosty sposób precyzyjnych informacji oraz otwartość na komunikaty innych. Wykorzystujemy je do inicjonowania oraz podtrzymywania relacji, ale również z zamiarem osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Do grupy zdolności interpersonalnych należą umiejętności: nawiązywania kontaktu, umiejętność słuchania, zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym, umiejętność nakłonienia słuchaczy do zmiany zdania zgodnie ze zdaniem przekonującego.

Autoprezentacja – zdolność do świadomego tworzenia wizerunku w różnych sytuacjach ekspozycji społecznej poprzez kierowanie własnym zachowaniem, znajomość i respektowanie norm społecznych i kulturowych, sprawne komunikowanie się oraz gotowość dostosowania się do wymagań zewnętrznej sytuacji. Do tej grupy należą między innymi: budowanie wiarygodnego i pozytywnego wizerunku poprzez postawę ciała (odpowiedni ubiór, uśmiech, postawę ciała, kontakt wzrokowy, gesty), umiejętność panowania nad zachowaniami w sytuacji stresowej w sferze fizjologicznej, komunikacyjnej oraz w sferze zachowań.

Co umieścić w CV, aby zainteresować rekrutera i dostać pracę?

W pierwszej kolejności należy zadbać, aby CV wyglądało profesjonalnie. Warto wykorzystać gotowe szablony lub kreatory CV – w Internecie jest ich naprawdę ogromna ilość. Wiele z nich jest darmowych.

Rozległe CV nie jest dobrym pomysłem, najlepiej ograniczyć się do jednej maksymalnie dwóch stron. Istotne jest umieszczenie podsumowania wraz z celami zawodowymi. Warto wypisać najważniejsze sukcesy sprzedażowe oraz wyróżnić umiejętność kluczowe. Dobrze widziane będzie również napisanie kilku zdań do rekrutera z informacją co nas motywuje do pracy oraz dlaczego jesteśmy najlepszym kandydatem.

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Zarobki w dużej mierze będą uzależnione od województwa, wielkości firmy oraz branży. Według portalu wynagrodzena.pl pensje prezentują się następująco:

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Oczywiście są to uśrednione zarobki, dlatego podejmując decyzję o podjęciu pracy warto przyjrzeć się, które branże są aktualnie w fazie wzrostu, ponieważ tam prowizje będę na pewno dużo wyższe niż średnie. Bez wątpienia jedną z takich branż jest energetyczna, która z roku na rok zwiększa zatrudnienie pracowników.

Według raportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) [5], zatrudnienie w sektorze energetycznym globalnie wzrosło powyżej poziomu sprzed pandemii COVID-19 i konfliktu na Ukrainie wywołanego agresją Rosji. Głównymi przyczynami tego wzrostu są intensywne zapotrzebowanie na czystą energię oraz pilna potrzeba wzmocnienia łańcuchów dostaw.

Raport podaje, że w 2019 roku sektor energetyczny zatrudniał ponad 65 milionów osób na całym świecie, co stanowiło około 2% wszystkich zatrudnionych.

Największy przyrost miejsc pracy odnotowano w sektorze energetycznym w 2022 roku. Sektor czystej energii stanowił 50% ogólnego zatrudnienia w branży energetycznej, ale wzrost zatrudnienia zaobserwowano również w branży naftowej i gazowej.

Według raportu IEA zatrudnienie w sektorze czystej energii będzie nadal wzrastać. W scenariuszu zakładającym osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku, powstanie 14 milionów nowych miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej do 2030 roku, a kolejne 16 milionów osób przejdzie na nowe stanowiska związane z czystą energią.

Raport również podkreśla, że płace w sektorze energetycznym zazwyczaj są wyższe niż średnie płace w gospodarce, różnica wynosi od 10 do 50% w krajach rozwiniętych.


Reasumując – praca przedstawiciela handlowego jest niezwykle ciężką i pełną wyzwań przygodą zawodową i na pewno nie jest pierwszym wyborem dla wszystkich. Jednak jest to zawód, który niesie za sobą wiele korzyści, przede wszystkim finansowych.

Jeżeli chciałbyś porozmawiać o możliwościach pracy w BlueTank skontaktuj się ze mną: Anna Kępczyńska – 514 067 807,  anna.kepczynska@bluetank.pl


[1] https://media.pracuj.pl/222205-rynek-pracy-specjalistow-2022-ponad-milion-ofert-pracy

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_emocjonalna

[3] Goleman D., „Inteligencja emocjonalna” str. 37

[4] Goleman D., s. 189

[5] https://www.gramwzielone.pl/trendy/108879/sektor-energetyki-intensywnie-zatrudnia-i-duzo-placi

Sprawdź także inne wpisy

NowościTechnologie

Jak mądrze zmienić dostawcę prądu i oszczędzać na kosztach energetycznych?

Zmiana dostawcy prądu to nie tylko prosta i efektywna strategia obniżania kosztów operacyjnych Twojej firmy, ale również inwestycja w przyszłość […]

Czytaj dalej

Chcesz pracować
w naszej firmie?

Umów się na spotkanie i przedstawienie
modelu analizy kosztów energii w Twojej firmie
i zacznij oszczędzać pieniądze.

Zobacz oferty